Άρθρα

Η αρχαία πεντηκόντορος Αργώ

Χαρακτηριστικά μοντέλου / Ship model's characteristics

 
Κλίμακα / Scale
Μήκος / Length
Πλάτος / Width
Ύψος / Height
Διαστάσεις / Dimensions :
1:8
3,5 m
0,54 m
1,15 m

 

Τύπος γάστρας / Type of hull :
-
Ιστιοφορία / Type of sail :
Ένα τετράγωνο πανί
Όνομα / Νame :
ΑΡΓΩ / ARGO

 

Φωτογραφίες

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή