Τρεχαντήρι μηχανοκίνητο με Μπούμα και Φλόκο

ShipPhoto_01_BS.jpgΗ γάστρα του μοντέλου αποτελεί αντίγραφο παραδοσιακού αλιευτικού τρεχαντηριού μήκους 12 μέτρων, το οποίο σχεδιάστηκε στη Σκιάθο το 1965. Η ιστιοφορία του μοντέλου βασίζεται στην πλέον συνηθισμένη ιστιοφορία των τρεχαντηριών του 19ου αιώνα, με μπούμα και φλόκο, ενώ οι υπερκατασκευές παρουσιάζουν έναν ποιο σύγχρονο σχεδιασμό αλιευτικού σκάφους της τελευταίας δεκαετίας.

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Παντάκης Γιάννης

 
Κλίμακα / Scale
Μήκος / Length
Πλάτος / Width
Ύψος / Height
Διαστάσεις / Dimensions :
1:30
41 cm
14,5 cm
38 cm

 

Τύπος γάστρας / Type of hull :
Τρεχαντήρι
Ιστιοφορία / Type of sail :
Μπούμα
Όνομα / Νame :
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή