Τα κίνητρα και οι στόχοι μας

Ο σχεδιασμός, η δημοσίευση και η συντήρηση αυτού του ιδιωτικού διαδικτυακού τόπου, αποτελεί τη φυσική προέκταση της αγάπης και του θαυμασμού όλων των συμμετεχόντων για την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη παραδοσιακή ναυπηγική ιστορία της Ελλάδας και φυσικά τον μοντελισμό και τη τέχνη γενικότερα. Η προσφορά εκθεμάτων προς προβολή, και διάθεση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, ενδυναμώνει το κύριο κίνητρό μας για την ανάπτυξη και συντήρηση του ναυτότοπου λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον μέρος της μεγάλης αλλά και της παγκόσμια αποδεκτής ναυπηγικής μας ιστορίας και παράδοσης.

Η δημιουργία του, έχει ως στόχο την προβολή εκθεμάτων με μία όσο ποιο τεκμηριωμένη, πλήρη και σωστή ενημέρωση των επισκεπτών, με κείμενα και φωτογραφίες, αναφορικά με αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που λίγο-πολύ όλοι οι Έλληνες διατηρούμε κάποιες ζωντανές αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και έναν αναμφισβήτητο πανάρχαιο δεσμό.

Η ύπαρξη και η συντήρηση του διαδικτυακού ναυτότοπου δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Οι εμπορικές ανησυχίες και προσδοκίες ανήκουν στο κάθε ένα συνεργαζόμενο ή συμμετέχοντα ξεχωριστά και μεμωνομένα. Οι στόχοι του ναυτότοπου πρακτικά θα μπορούσαν να είναι παρα πολλοί. Αυτοί, οι βασικότεροι, που προσδιορίζουν και τη γενική του κατεύθυνση, είναι:

  • Η προβολή και ενημέρωση του κόσμου, αναφορικά με την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη παραδοσιακή ξυλοναυπηγική στην Ελλάδα μέσα από μοντέλα / ομοιώματα και άλλα σχετικά έργα τέχνης καθώς και τα στοιχεία που τα τεκμηριώνουν.
  • Η συνεχής ποιοτική διεύρυνση του πλήθους των εκθεμάτων ώστε να καλύπτονται όλες οι εποχές και τα είδη των ξύλινων σκαριών που αποτελούν μέρος της ναυπηγικής ιστορίας της Ελλάδας, πάντα με γνώμονα την πιστότητα του αντιγράφου και σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία
  • Η συνεργασία με κρατικούς ή/και ιδιωτικούς φορείς με την συμμετοχή δημιουργών σε σχετικές διοργανώσεις όπως εκθέσεις κ.λ.π. όταν αυτό είναι εφικτό.
  • Η λειτουργία ενός διαδικτυακού κέντρου επικοινωνίας με (μοντελιστές και μη) που διακατέχονται απο τα ίδια ή και παρόμοια συναισθήματα.