Σαίτα

ΣΑΪΤΑ ή ΣΑΪΤΙΑ ή SAETTIA

Περισσότερα...Το μοντέλο που παρουσιάζεται αποτελεί μία κατακευαστική προσέγγιση Σαίτας. Οι Σαϊτιές ή Σαίτες ήταν ένας τύπος λατινάδικου και διέφεραν διότι είχαν στο πλωριό κατάρτι σταυρώσεις. Μερικοί συγγραφείς τη θεωρούν μάλιστα ως μία παραλλαγή του βρικιού. Στην αρχή ξεκίνησαν ως κωπήλατα σκάφη και ήσαν πολύ γρήγορα. Στα Μικρασιατικά παράλια τις έλεγαν σάικες και τις μεγάλες, σαν καράβια που ήταν, καραβοσαϊτιές ή καραβοσαίτες.
Οι πρώτες καραβοσαϊτιές στην Ελλάδα, ναυπηγήθηκαν στην ΥΔΡΑ το 1787. Ειδικά για την Σάϊτα ήταν ένας παλαιός τύπος, μικρό σκάφος με πολύ υψωμένα τα άκρα, δύο ιστούς, το μεγάλο και τον επίδρομο, χωρίς ακάτιο και χωρίς φώσωνες. Οι πρώτες Σαίτες έφθαναν τους 40 τόννους, ενώ αργότερα έφθαναν και τους 100-120 τόνους. Με καραβοσαίτες ταξίδευαν οι νησιώτες μέχρι και το Γιβραλτάρ αλλά και πέρα απ' αυτό.
Το μοντέλο έχει βασισθεί στα σχέδια του Εdmund Dummer για μία Σαϊτιά του 1600, μήκους 21.30 (A Voyage into the Mediterranean seas " London 1685, British Library).
Σχετικές αναφορές: "ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" - Έκδοση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Έτος: 1982

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Μάρας Δημήτριος

Περισσότερα...