Συμιακή Σκάφη

Συμιακή Σκάφη

Περισσότερα...Ομοίωμα παραδοσιακού σπογγαλιευτικού σκάφους από τη Σύμη. Το μοντέλο φέρει μισολάτινομε σταυρώσεις και φλόκους, που συνήθιζαν να αρματώνουν τις σκάφες στις αρχές του 1900. Το μισολάτινο, έναντι της προγενέστερης σακκολέβας προσφέρει καλύτερη ικανότητα χειρισμού αλλά και ικανότητα πλεύσης στα όρτσα. Τα τετράγωνα πανιά βοηθούσαν τις άπνοιες και στα πρίμα.

Το μοντέλο έχει συνολικό μήκος 67,0 cm, παρουσιάζεται αραγμένο κατά την επιστροφή του στο λιμάνι, με τα πανιά του απλωμένα αντίνεμα να στεγνώνουν, το αμπάρι άδειο από το φορτίο του, με βγαλμένα τα πανιώλα να φαίνεται το έρμα του (συνήθως από μεγάλα χαλίκια), με ανοιχτή την πρυμνιά υπερκατασκευή (κουκέτα), όπως συνήθιζαν να ξαρματώνουν και να ξεφορτώνουν τα σκάφη μετά από ταξίδι και πριν τα ανελκύσουν στο καρνάγιο Χαράνι της Σύμης.


Βιβλιογραφία:

  •  - "ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ" από το ένθετο "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ" της Καθημερινής
  •  - Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική - Κ. Δαμιανίδης

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Μπουζούνης Γεώργιος

Περισσότερα...

Συμιακή Σκάφη

Περισσότερα...Αντίγραφο παραδοσιακού σπογγαλιευτικού σκάφους από τη Σύμη. Το μοντέλο είναι κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς, εξολοκλήρου στο χέρι (from scratch) καθώς και όλα τα εξαρτήματά του (φανάρια, άγκυρα, καλάθια, κουβάς, καμάκι κ.λ.π.) Χρόνος κατασκευής 352 ώρες.

Βιβλιογραφία-Πληροφορίες : 1. Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική (Κ. Δαμιανίδη) 2. Η εξέλιξη στην ξυλοναυπηγική στην Ανατολική Μεσσόγειο τον 17ο-18ο αιώνα (Κ.Δαμιανίδη)

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Γιαννίκος Θανάσης

 

Περισσότερα...