Απάντηση στο θέμα  [ 5 δημοσιεύσεις ] 
Η εκτέλεση της ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ... 
Συγγραφέας Μήνυμα
Διαχειριστής
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 10 Φεβ 2009 - 13:13
Δημοσ.: 229
Απάντηση με παράθεση
Δημοσίευση Η εκτέλεση της ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ...
Λήθη... σε όλους αυτούς που διατήρησαν έναν παράλογο και εξωφρενικό νόμο, με μόνο στόχο τη διάλυση της παραδοσιακής μας ναυπηγικής. Γιατί άλλο;

Από το ψηφιακό αρχείο τηε ΕΡΤ:


13 Οκτ 2010 - 10:18
Προφίλ
Μέλος
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 11 Ιούλ 2010 - 00:33
Δημοσ.: 5
Απάντηση με παράθεση
Δημοσίευση Re: Η εκτέλεση της ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ...
A few years ago I have read an amazing book “The time of tuna ships” (“Le temps des thoniers” is the original French title). His author, Dominique Duviard, loved the boats of the land in which he was born, the Breton costs, and has devoted his book to the dandy sailing fishing boats, built upon wood. He quotes in the book:
“John Steinbeck has wonderfully felt the tight bind that exist among the man and the wooden boat: “There is an “idea” boat that is an emotion, and because the emotion is so strong it is probable that no other tool is made with so much honesty as a boat…And a boat, above all other inanimate things, is personified in man’s mind”.
“In terms no less sensible,(…) The old skipper L.-J. Gourronc from Groix, said one day about her dandy “Victoire-Noël”: “I talked to her, to my boat, I talked to her ! I thought she was alive! I loved my boat” *

Christian Nielsen in his “Wooden Boats design” opens the first chapter: “Build me a boat” with these words:
“How much will you charge to build me a boat that will tack quickly and carry our fish?”
Such questions have long been asked of boatbuilders by fishermen all along the Danish costs. Actually, the fisherman is asking only about the cost, for the question as formed involves a tacit understanding between the two men. The fisherman doesn´t specify the boat’s length, beam, or shape. He understand that the boatbuilder knows well the type of vessel used for fishing in his part of the country, and only indicates the special attributes he wants his boat to have. He relies on the boatbuilder to apply his needs to the material itself, and in most cases receives just the boat he had in mind

Is not only a special craft that disappears but also a way of life: that of the small entrepreneurs –boatbuilders and skippers and friendly crew of a few men, the small boat of those men that took care of the environment long time before echology existed as a science fishing just the reasonable catch; the job for the local neighbours...

* I have translate boat in female gender (in French it is masculin, but usually in English it is female). Excuse me: my English is not so good


23 Οκτ 2010 - 20:23
Προφίλ
Γενικός Συντονιστής
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 10 Φεβ 2009 - 22:24
Δημοσ.: 631
Τοποθεσια: Βόλος
Απάντηση με παράθεση
Δημοσίευση Re: Η εκτέλεση της ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ...
Hi Aurelius and thank you for these literary quotes...and the comments.
I stood on the line:" Actually, the fisherman is asking only about the cost, for the question as formed involves a tacit understanding between the two men." and the following comments which I don't know whether are yours.
That line brought in my mind a talking (and a link with what is described) which I had with an 88 years by now old Greek sailor who insists on separating the sailors from the fishermen....
In fact he was talking derogatory about them by saying that: They are not mariners...they don't know what seamanship is...They consider of their boats just as a tool or better as a "wayward donkey" which has to catch and bring back their fishes....and he has comments even about how they paint their ships....
I can't have an opinion as I haven’t met any of them, at work...
Even more I can't say what the talking would be when a sailor was ordering a ship to a shipbuilder...but I rather believe that it shouldn’t have been stayed only on cost...
Though, having seen how easy the fishermen (the Greek ones) have given their boat be destroyed just for the money...well, then yes let me have doubts about any spiritual "tight bind” between them and their boats ….
A coin has always two sides….
.........................................................................
Γεια σου Aurelius και σ’ ευχαριστώ για αυτά τα λογοτεχνικά αποσπάσματα ... και τα σχόλια.
Στάθηκα στη γραμμή του κειμένου: "Στην πραγματικότητα, ο ψαράς ζητά να μάθει μόνο για το κόστος, καθώς το ζήτημα όπως έχει διαμορφωθεί περιλαμβάνει μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών." και οι ακόλουθες παρατηρήσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι δικές σου.
Αυτή η γραμμή έφερε στο μυαλό μου μία συζήτηση (και ένα συσχετισμό με αυτό που περιγράφεται) που είχα με έναν 88χρονο τώρα παλιό Έλληνα ναυτικό ο οποίος επιμένει να διαχωρίζει τους ναυτικούς από τους ψαράδες ....
Στην πραγματικότητα, μιλούσε υποτιμητικά γι 'αυτούς λέγοντας ότι: Δεν είναι ναυτικοί ... δεν ξέρουν τι είναι ναυτοσύνη ... Θεωρούν το πλοίο τους μόνο ως εργαλείο ή καλύτερα ως «δύστροπο γάιδαρο", το οποίο πρέπει να πιάσει και να φέρει πίσω τα ψάρια τους .... και έχει σχόλια, ακόμη και για το πώς βάφουν τα πλοία τους ....
Δεν μπορώ να έχω γνώμη, καθώς δεν έχω γνωρίσει κάποιον από αυτούς, στη δουλειά ...
Ακόμη περισσότερο δεν μπορώ να ξέρω ποια θα ήταν η συζήτηση όταν ένας ναυτικός έδινε παραγγελία κατασκευής ενός πλοίου σε ένα ναυπηγικό…, αλλά μάλλον πιστεύω ότι δεν θα έμενε μόνο στο κόστος ...
Εντούτοις, έχοντας δει πόσο εύκολα οι ψαράδες (οι Έλληνες ) έχουν δώσει τη βάρκα τους για να καταστραφεί μόνο για τα χρήματα ... τότε ναι μπορώ να έχω αμφιβολίες σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό "σφιχτό δέσιμο" μεταξύ αυτών και των σκαφών τους....
Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις ....
Thx

_________________
There are no good or bad modelmakers.There are more or less expirienced.


23 Οκτ 2010 - 21:42
Προφίλ WWW
Μέλος
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 11 Ιούλ 2010 - 00:33
Δημοσ.: 5
Απάντηση με παράθεση
Δημοσίευση Re: Η εκτέλεση της ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ...
Hi Thanasis; thank you for your answer.
My comments are only the introduction: "a few years ago..." and the last paragraph: "it is not only...".
I know you are a very experienced seaman (and exceptional modeller!). And I was not very well informed about the problem of traditional shipyards. . Probably I was under the strong impression of Mr Duviard's book in which he emphasizes the dandy tuna ships and the fishing in Bretagne as a way of life binding the whole community in armony. Maybe I have been more romantic than realistic.
I hadn't thought of the differences you have pointed: boatbuilders, sailors, fishermen...
Is there a possible way of keeping traditional shipbuilding?


24 Οκτ 2010 - 14:52
Προφίλ
Γενικός Συντονιστής
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 10 Φεβ 2009 - 22:24
Δημοσ.: 631
Τοποθεσια: Βόλος
Απάντηση με παράθεση
Δημοσίευση Re: Η εκτέλεση της ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ...
Aurelious Thank you... you are very kind but I can only accept the title of a simple "Modeller"....
I still can't have an opinion on how was -what is happening in other countries...I don't know how deep Mr Duviard had studied the local culture in Bretagne , or if he has written these lines, wanting just to create impresion...
But again, I think I can have an opinion, from what I can see around me...in my country...
I can't accept- I can't find the balance between the massive destroy of the traditional vessel and the emotions of this friend of mine, when he talks about his "Kaiki" (lost after the war)...
We the Greeks are strange people and we prefer-chose to live at the edges...
A possible way of keeping traditional shipbuilding?...Who could answer that question since everything rely on money. Even more since the days we live are hard...
But If we could find the money sources...the question is: Can we also find a shipbuilder, who would put a part of his soul among the planks.....
Thx
......................................................................................
Aurelious σ' ευχαριστώ ... είσαι πολύ ευγενικός, αλλά μπορώ να δεχτώ μόνο τον τίτλος ενός απλού "Μοντελιστή "....
Και πάλι δεν μπορώ να έχω άποψη για το πώς ήταν ή τι συμβαίνει σε άλλες χώρες ... Δεν ξέρω πόσο βαθιά ο κ. Duviard είχε μελετήσει την τοπική κουλτούρα στη Βρετάνη, ή έχει γράψει αυτές τις γραμμές, θέλοντας απλά να δημιουργήσουν εντυπώσεις ...
Νομίζω όμως ότι μπορώ να έχω γνώμη, βλέποντας γύρω μου ... στη χώρα μου ...
Δεν μπορώ να δεχθώ-δεν μπορώ να βρώ την ισορροπία μεταξύ των μαζική καταστροφή των παραδοσιακών σκαφών και των συναισθήματα αυτού του φίλου μου, όταν μιλάει για "Καίκι» του (χαμένο μετά τον πόλεμο) ...
Εμείς οι Έλληνες είναι περίεργα άτομα και προτιμούμε-επιλέγουμε να ζούμε στα άκρα ...
Ρωτάς αν υπάρχει πιθανός τρόπος για την διατήρησης της παραδοσιακής ναυπηγικής; ... Ποιός θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση όταν ότι τα πάντα στηρίζονται στα χρήματα. Ακόμη περισσότερο όταν η εποχή που ζούμε είναι δύσκολη ...
Αλλά αν βρίσκαμε τα χρημάτα ...το ερώτημα είναι: Μπορούμε να βρούμε και έναν ναυπηγό, ο οποίος θα έβαζε ένα κομμάτι της ψυχής του ανάμεσα στα μαδέρια.....
Thx

_________________
There are no good or bad modelmakers.There are more or less expirienced.


24 Οκτ 2010 - 17:35
Προφίλ WWW
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Απάντηση στο θέμα   [ 5 δημοσιεύσεις ] 

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.


Μετάφραση Γιάννης Ορφανίδης