Τρεχαντήρι αλιευτικό μήκους 13 μ. - Κλίμακα 1:20

Ένα νέο ναυπηγικό σχέδιο (προσαρμοσμένο για μοντελιστική δουλειά) από αλιευτικό τρεχαντήρι μήκους 13 μέτρων. Το σχέδιο έχει βασισθεί σε αντίστοιχο ναυπηγικό κατασκευαστικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο "Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική" του Κ. Δαμιανίδη.

Τα επιμέρους σχέδια, έχουν επανασχεδιασθεί και επιλυθεί μέσω του Autocad, ώστε να αποδοθεί με ακρίβεια αλλά και να διορθωθούν τα όποια σφάλματα προέρχονται από τη ψηφιοποίηση του αρχικού. Έχουν σχεδιασθεί συνολικά 15 τομές (νομείς), τέσσερις παραπάνω από αυτούς που ήδη προυπήρχαν στο σχέδιο του βιβλίου, για μεγαλύτερη ακρίβεια κατα την κατασκευή του μοντέλου.

Η κλίμακα των παρακάτω σχεδίων είναι 1:20, με τις τομές να απέχουν μεταξύ τους 40 χιλιοστά, ενώ το ολικό μήκος να φθάνει τα 65 εκατοστά.

Επισυνάπτονται σε αρχεία (pdf):

  1. Οδηγίες για εκτύπωση των σχεδίων
  2. Πλάγια όψη της καρίνας του σκάφους - Περιλαμβάνεται το πλήρες σχέδιο (εκτυπώσιμο σε Α4), σε μικρότερη κλίμακα περίπου 1:47
  3. Πρυμνιό και πλωριό ποδόσταμα - Κλίμακα 1:20
  4. Πλωριές τομές (νομείς από 8 έως 14) - Κλίμακα 1:20
  5. Πρυμνιές τομές (νομείς από 0 έως 7) - Κλίμακα 1:20

Τα σχέδιο αποτελεί μία ευγενική προσφορά προς όλα τα μέλη του naftotopos.gr, του φίλου και επίσης μέλους του naftotopos, Παναγιώτη Βελέτσου (http://esotropion.blogspot.com/)

Οδηγίες για εκτύπωση των σχεδίων
Πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο (πλάγια όψη) καρίνας & ποδοσταμάτων (Κλίμακα: 1:47)

Περιλαμβάνεται το πλήρες σχέδιο (εκτυπώσιμο σε Α4), σε μικρότερη κλίμακα περίπου 1:47

Το πρυμνιό και πλωριό ποδόσταμα
Οι πλωριές τομές (νομείς από 8 έως 14)
Οι πρυμνιές τομές (νομείς από 0 έως 7)
 
 
Powered by Phoca Download