Στις σελίδες μας αυτές δημοσιεύουμε διάφορες μοντελιστικές προσεγγίσεις & τεχνικές που θα μας φανούν χρήσιμες κατα την κατασκευή του δικού μας ξύλινου καραβιού υπό κλίμακα. Οι τεχνικές μας αυτές, κυρίως προτείνονται για να βοηθήσουν το νέο μοντελιστή να ξεπεράσει κάποια στάδια της κατασκευής, αλλά και γιατί όχι... για να γεννήσουν και νέες ιδέες. Καλή περιήγηση...