Γολετόμπρικο

Μέσου μεγέθους εμπορικό σκάφος ιδιαίτερα ισχυρής αρματωσιάς που το έκανε ικανό για μεγάλες ταχύτητες προκειμένου να μεταφερθούν ευπαθή και ιδιαίτερα πολύτιμα φορτία (τσάι, μπαχαρικά αλλά και σκλάβοι).

Η σχεδίασή του άκμασε από τα μέσα του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα... την καλύτερη περίοδο των ιστιοφόρων, τόσο στη Μ. Βρετανία όσο και ΗΠΑ αλλά και στη Σύρο, Σκιάθο και Γαλαξείδι.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  ΙΑΝΟΣ
Τύπος γάστρας :  Γολετόμπρικο ή Γολετόβρικο ή και Βρικογόλετο
Τύπος ιστιοφορίας :  
   
   
Κλίμακα : 1:40
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 71,0 cm
Πλάτος : 18,4 cm
Ύψος : 91,0 cm
 

 

 

 

Χαρακτηριστικά μοντέλου / Ship model's characteristics

 
Κλίμακα
Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Διαστάσεις / Dimensions :
1:40
71 cm (Tot
18,4 cm
91 cm

 

Τύπος γάστρας :
-
Ιστιοφορία :
βλ. Ιστορικά (see history)
Όνομα :
ΙΑΝΟΣ / IANOS

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01_BS.jpg ShipPhoto_02_BS.jpg ShipPhoto_03_BS.jpg

ShipPhoto_04_BS.jpg ShipPhoto_05_BS.jpg ShipPhoto_06_BS.jpg

ShipPhoto_07_BS.jpg ShipPhoto_08_BS.jpg ShipPhoto_09_BS.jpg

ShipPhoto_10_BS.jpg ShipPhoto_11_BS.jpg ShipPhoto_12_BS.jpg

ShipPhoto_13_BS.jpg ShipPhoto_14_BS.jpg ShipPhoto_15_BS.jpg

ShipPhoto_16_BS.jpg ShipPhoto_17_BS.jpg ShipPhoto_18_BS.jpg

ShipPhoto_19_BS.jpg ShipPhoto_20_BS.jpg ShipPhoto_21_BS.jpg

ShipPhoto_22_BS.jpg ShipPhoto_23_BS.jpg ShipPhoto_24_BS.jpg

ShipPhoto_25_BS.jpg ShipPhoto_26_BS.jpg ShipPhoto_27_BS.jpg

ShipPhoto_28_BS.jpg ShipPhoto_29_BS.jpg ShipPhoto_30_BS.jpg

ShipPhoto_31_BS.jpg ShipPhoto_32_BS.jpg ShipPhoto_33_BS.jpg

ShipPhoto_34_BS.jpg ShipPhoto_35_BS.jpg ShipPhoto_36_BS.jpg

ShipPhoto_37_BS.jpg ShipPhoto_38_BS.jpg

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση