Μπομπάρδα με ιστιοφορία Πολάκα

Αντίγραφο Μπομπάρδας με ιστιοφορία «Πολάκα». 

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  
Τύπος γάστρας :  
Τύπος ιστιοφορίας :  
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 61,0 cm
Πλάτος : 18,0 cm
Ύψος : __,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο