Μπομπάρδα με ιστιοφορία Πολάκα

Αντίγραφο Μπομπάρδας με ιστιοφορία «Πολάκα». 

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  
Τύπος γάστρας :  
Τύπος ιστιοφορίας :  
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 61,0 cm
Πλάτος : 18,0 cm
Ύψος : __,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01_BS.jpg ShipPhoto_02_BS.jpg ShipPhoto_03_BS.jpg

ShipPhoto_04_BS.jpg ShipPhoto_05_BS.jpg ShipPhoto_06_BS.jpg

ShipPhoto_07_BS.jpg ShipPhoto_08_BS.jpg ShipPhoto_09_BS.jpg

ShipPhoto_10_BS.jpg ShipPhoto_11_BS.jpg ShipPhoto_12_BS.jpg

ShipPhoto_13_BS.jpg ShipPhoto_14_BS.jpg ShipPhoto_15_BS.jpg

ShipPhoto_16_BS.jpg ShipPhoto_17_BS.jpg ShipPhoto_18_BS.jpg

ShipPhoto_19_BS.jpg ShipPhoto_20_BS.jpg ShipPhoto_21_BS.jpg

ShipPhoto_22_BS.jpg ShipPhoto_23_BS.jpg ShipPhoto_24_BS.jpg

ShipPhoto_25_BS.jpg

 

Εκτύπωση