Τρεχαντήρι μικρό με Λατίνι και φλόκο

Αντίγραφο μικρού ιστιοφόρου τρεχαντηριού με λατίνι και φλόκο. Οι φωτογραφίες έχουν παρθεί από την έκθεση μοντέλων ελληνικών παραδοσιακών σκαριών που διοργανώθηκε στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας το Σεπτέμβριο του 2004. 

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Τρεχαντήρι
Τύπος ιστιοφορίας :  Λατίνι και φλόκος
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : 38,0 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : 14,0 cm
Ύψος : __,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01_BS.jpg ShipPhoto_02_BS.jpg ShipPhoto_03_BS.jpg

ShipPhoto_04_BS.jpg

 

Εκτύπωση