Νάβα - Μεγάλο τρίστηλο εμπορικό ιστιοφόρο

Μεγάλο τρίστηλο εμπορικό ιστιοφόρο. Το μήκος αυτών των σκαφών έφθανε τα 50 μέτρα ενώ το εκτόπισμα ήταν από 500 μέχρι και τους 800 τόνους.

Ήταν εύχρηστο και γρήγορο και οι έλληνες καραβοκύρηδες το χρησιμοποιούσαν πολύ. Είχε 11 με 12 μπουκαπόρτες (ανοίγματα στην κουβέρτα του για να τοποθετούνται κανόνια) στην κάθε του πλευρά. Σε μικρότερο μέγεθος αυτών ήταν οι Ναβέτες.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  
Τύπος γάστρας :  Νάβα
Τύπος ιστιοφορίας :  Σταύρωση
   
   
Κλίμακα : 1:10
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01.jpg ShipPhoto_01_BS.jpg ShipPhoto_02.jpg

ShipPhoto_03.jpg ShipPhoto_04.jpg ShipPhoto_05.jpg

ShipPhoto_06.jpg ShipPhoto_07.jpg ShipPhoto_08.jpg

ShipPhoto_09.jpg ShipPhoto_10.jpg ShipPhoto_11.jpg

ShipPhoto_12.jpg ShipPhoto_13.jpg ShipPhoto_14.jpg

 

Εκτύπωση