Το Τρεχαντήρι ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ

Αντίγραφο του παραδοσιακού σκάφους "ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ", ένα τρεχαντήρι 11,8 μέτρων το οποίο κατασκευάσηκε στα Κατάπολα της Αμοργού από τον καραβομαραγλό Βαζαίο το 1975. Καταστράφηκε στην Αιγιάλη της Αμοργού το 2006, στο βωμό της "ανανέωσης" του αλιευτικού μας στόλου και υπό τη "χορηγεία" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To μοντέλο κινείται με τηλεκατεύθυνση.

Η κατασκευή του μοντέλου βασίσθηκε σε ναυπηγικό κατασκευαστικό σχέδιο όπου περιλαμβάνεται στο βιβλίο "Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική" του Κ. Δαμιανίδη, το οποίο διαμορφώθηκε και συμπληρώθηκε ώστε να φέρει τα χαρακτηριστικά του πλωριού και πρυμνιού ποδοστάματος, καθώς και του πηδαλίου, του πραγματικού ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ.  

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου: ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ 
Τύπος γάστρας : Τρεχαντήρι
Τύπος ιστιοφορίας : -
   
   
Κλίμακα : 1:73
Μήκος γάστρας : -
Ολικό μήκος : 167 cm
Πλάτος : 55 cm
Ύψος : -
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

Chozoviotissa_01.jpg Chozoviotissa_02.jpg Chozoviotissa_03.jpg

Chozoviotissa_04.jpg Chozoviotissa_05.jpg Chozoviotissa_06.jpg

Chozoviotissa_07.jpg Chozoviotissa_08.jpg Chozoviotissa_09.jpg

Chozoviotissa_10.jpg Chozoviotissa_11.jpg Chozoviotissa_12.jpg

Chozoviotissa_13.jpg Chozoviotissa_14.jpg Chozoviotissa_15.jpg

Chozoviotissa_16.jpg Chozoviotissa_17.jpg Chozoviotissa_18.jpg

Chozoviotissa_19.jpg Chozoviotissa_20.jpg Chozoviotissa_21.jpg

Chozoviotissa_22.jpg Chozoviotissa_23.jpg Chozoviotissa_24.jpg

Chozoviotissa_25.jpg Chozoviotissa_26.jpg Chozoviotissa_27.jpg

Chozoviotissa_28.jpg Chozoviotissa_29.jpg Chozoviotissa_30.jpg

Chozoviotissa_31.jpg ShipPhoto_01_BS.jpg

  

 

...το "Χοζοβιώτισσα" σε ρότα

Chozoviotissa_32.jpg Chozoviotissa_33.jpg Chozoviotissa_34.jpg

Chozoviotissa_35.jpg Chozoviotissa_36.jpg Chozoviotissa_37.jpg

Chozoviotissa_38.jpg Chozoviotissa_39.jpg Chozoviotissa_40.jpg

Chozoviotissa_41.jpg Chozoviotissa_42.jpg Chozoviotissa_43.jpg

Chozoviotissa_44.jpg Chozoviotissa_45.jpg Chozoviotissa_46.jpg

Chozoviotissa_47.jpg

 


 

  

 

Ο σκελετός

CIMG0001.jpg CIMG0003.jpg CIMG0004.jpg

CIMG0008.jpg CIMG0010.jpg CIMG0036.jpg

CIMG0038.jpg CIMG0040.jpg

 

Η υπερκατασκευή

CIMG0044.jpg CIMG0048.jpg CIMG0049.jpg

CIMG0050.jpg CIMG0057.jpg CIMG0059.jpg

CIMG0060.jpg CIMG0064.jpg CIMG0067.jpg

CIMG0068.jpg CIMG0069.jpg CIMG0071.jpg

CIMG0072.jpg

 

Η κουπαστή

CIMG0107.jpg CIMG0108.jpg CIMG0109.jpg

CIMG0112.jpg CIMG0113.jpg CIMG0115.jpg

CIMG0119.jpg

 

Ολοκλήρωση πετσώματος & καμάρια

CIMG0129.jpg CIMG0130.jpg CIMG0132.jpg

CIMG0137.jpg CIMG0140.jpg CIMG0142.jpg

CIMG0143.jpg CIMG0144.jpg CIMG0147.jpg

CIMG0234.jpg CIMG0235.jpg CIMG0236.jpg

CIMG0237.jpg CIMG0239.jpg CIMG0240.jpg

CIMG0249.jpg

 

Η κατασκευή του μηχανισμού ανάσυρσης δικτύου

CIMG0150.jpg CIMG0151.jpg CIMG0152.jpg

CIMG0153.jpg CIMG0155.jpg CIMG0156.jpg

CIMG0157.jpg CIMG0159.jpg CIMG0160.jpg

CIMG0161.jpg CIMG0165.jpg CIMG0167.jpg

 


 

  

 

Οι στρωμάτσες

CIMG0244.jpg CIMG0245.jpg CIMG0246.jpg

CIMG0247.jpg CIMG0248.jpg CIMG0276.jpg

 

Τα κάγκελα

CIMG0253.jpg CIMG0254.jpg CIMG0256.jpg

CIMG0257.jpg

 

Το κατάστρωμα

CIMG0260.jpg CIMG0262.jpg CIMG0266.jpg

CIMG0270.jpg CIMG0271.jpg

 

Η ολοκλήρωση του καταστρώματος

CIMG0278.jpg CIMG0279.jpg CIMG0280.jpg

CIMG0285.jpg CIMG0286.jpg

 

Κατασκευή σωσιβίου

CIMG0250.jpg CIMG0272.jpg CIMG0274.jpg

CIMG0275.jpg

 

Οι ψαροκασέλλες

CIMG0291.jpg CIMG0292.jpg CIMG0293.jpg

CIMG0295.jpg

 

Εκτύπωση