Συμιακή Σκάφη

Ομοίωμα παραδοσιακού σπογγαλιευτικού σκάφους από τη Σύμη. Το μοντέλο φέρει μισολάτινομε σταυρώσεις και φλόκους, που συνήθιζαν να αρματώνουν τις σκάφες στις αρχές του 1900. Το μισολάτινο, έναντι της προγενέστερης σακκολέβας προσφέρει καλύτερη ικανότητα χειρισμού αλλά και ικανότητα πλεύσης στα όρτσα. Τα τετράγωνα πανιά βοηθούσαν τις άπνοιες και στα πρίμα.

Το μοντέλο έχει συνολικό μήκος 67,0 cm, παρουσιάζεται αραγμένο κατά την επιστροφή του στο λιμάνι, με τα πανιά του απλωμένα αντίνεμα να στεγνώνουν, το αμπάρι άδειο από το φορτίο του, με βγαλμένα τα πανιώλα να φαίνεται το έρμα του (συνήθως από μεγάλα χαλίκια), με ανοιχτή την πρυμνιά υπερκατασκευή (κουκέτα), όπως συνήθιζαν να ξαρματώνουν και να ξεφορτώνουν τα σκάφη μετά από ταξίδι και πριν τα ανελκύσουν στο καρνάγιο Χαράνι της Σύμης.

Βιβλιογραφία:

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Συμιακή Σκάφη
Τύπος ιστιοφορίας :  Μισολάτινο με σταυρώσεις και φλόκους
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 44,0 cm
Πλάτος : 10,4 cm
Ύψος : 50,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

IMG_7755.jpg IMG_7756.jpg IMG_7758.jpg

IMG_7759.jpg IMG_7760.jpg IMG_7761.jpg

IMG_7762.jpg IMG_7767.jpg IMG_7768.jpg

IMG_7769.jpg IMG_7772.jpg IMG_7773.jpg

IMG_7774.jpg IMG_7776.jpg IMG_7778.jpg

IMG_7779.jpg IMG_7780.jpg IMG_7781.jpg

IMG_7782.jpg IMG_7783.jpg IMG_7784.jpg

IMG_7786.jpg IMG_7787.jpg IMG_7788.jpg

IMG_7789.jpg IMG_7790.jpg IMG_7792.jpg

IMG_7794.jpg IMG_7795.jpg IMG_7799.jpg

IMG_7802.jpg IMG_7803.jpg IMG_7805.jpg

IMG_7806.jpg IMG_7807.jpg IMG_7810.jpg

IMG_7811.jpg IMG_7812.jpg IMG_7813.jpg

IMG_7814.jpg ShipPhoto_01_BS.jpg

 

Εκτύπωση