Παραδοσιακό Σκοπελίτικο τρεχαντήρι με ιστιοφορία "Μπομπάρδα"

Ομοίωμα παραδοσιακού τρεχαντηρού από τη Σκόπελο, με ιστιοφορία Μπομπάρδα (σταυρώσεις στο πλωριό και μπούμα στο πρυμνιό κατάρτι). Ολικό μήκος: 83,5 cm

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Τύπος γάστρας : Τρεχαντήρι
Τύπος ιστιοφορίας : Μπομπάρδα 
   
   
Κλίμακα : 1:35
Μήκος γάστρας : -
Ολικό μήκος : 53,0 cm
Πλάτος : 17,0 cm
Ύψος : 59 cm
 

 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

Πηγές πληροφόρησης

Αφορμή για την κατασκευή της γάστρας αλλά και του τύπου της ιστιοφορίας του μοντέλου, αποτέλεσαν οι παρακάτω ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

  • Για το σκάφος: Φωτογραφία (εικ. 24) - "Σκόπελος. Οι χειροτέχνες αφηγούνται". Επιμέλεια Αλέκα Μπουτζουβή - Αθήνα 1999
  • Για την αμαρτωσιά: Εικ. 1 - Ιστιοφόρο στο Βόσπορο αρχές του 20ου αιώνα. (Φωτογραφία Ν.Μακάς) ΕΛΙΑ από το βιβλίο του Κ. Δαμιανίδη "Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική"

 

Σχέδιο κατασκευής

Το σχέδιο κατασκευής όπως διαμορφώθηκε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του μοντέλου Γ. Μπουζούνη