Παραδοσιακό Σκοπελίτικο τρεχαντήρι με ιστιοφορία "Μπομπάρδα"

Ομοίωμα παραδοσιακού τρεχαντηρού από τη Σκόπελο, με ιστιοφορία Μπομπάρδα (σταυρώσεις στο πλωριό και μπούμα στο πρυμνιό κατάρτι). Ολικό μήκος: 83,5 cm

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Τύπος γάστρας : Τρεχαντήρι
Τύπος ιστιοφορίας : Μπομπάρδα 
   
   
Κλίμακα : 1:35
Μήκος γάστρας : -
Ολικό μήκος : 53,0 cm
Πλάτος : 17,0 cm
Ύψος : 59 cm
 

 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

IMG_7816.jpg IMG_7817.jpg IMG_7818.jpg

IMG_7819.jpg IMG_7820.jpg IMG_7821.jpg

IMG_7822.jpg IMG_7823.jpg IMG_7824.jpg

IMG_7825.jpg IMG_7826.jpg IMG_7827.jpg

IMG_7829.jpg IMG_7830.jpg IMG_7831.jpg

IMG_7833.jpg IMG_7834.jpg IMG_7835.jpg

IMG_7836.jpg IMG_7838.jpg IMG_7839.jpg

IMG_7844.jpg IMG_7847.jpg IMG_7848.jpg

IMG_7849.jpg IMG_7850.jpg IMG_7852.jpg

IMG_7855.jpg IMG_7856.jpg IMG_7857.jpg

IMG_7858.jpg IMG_7859.jpg IMG_7860.jpg

IMG_7861.jpg IMG_7862.jpg IMG_7863.jpg

IMG_7864.jpg IMG_7866.jpg IMG_7868.jpg

IMG_7869.jpg IMG_7870.jpg IMG_7871.jpg

IMG_7872.jpg IMG_7873.jpg IMG_7874.jpg

IMG_7875.jpg IMG_7876.jpg IMG_7877.jpg

IMG_7878.jpg IMG_7879.jpg IMG_7880.jpg

IMG_7881.jpg IMG_7882.jpg IMG_7883.jpg

ShipPhoto_01_BS.jpg

 

Πηγές πληροφόρησης

Αφορμή για την κατασκευή της γάστρας αλλά και του τύπου της ιστιοφορίας του μοντέλου, αποτέλεσαν οι παρακάτω ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

IMG_7892.jpg Img_7890.jpg

 

Σχέδιο κατασκευής

Το σχέδιο κατασκευής όπως διαμορφώθηκε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του μοντέλου Γ. Μπουζούνη

IMG_7900.jpg

Εκτύπωση