Η Χανιώτικη Γαϊτα

Όταν αναφερόμαστε στη χανιώτικη γαίτα, αναφερόμαστε σε μία μικρή βάρκα που το μήκος της δεν ξεπερνούσε τα 10 μέτρα και κατασκευαζόταν στα Χανιά στις αρχές του 20ου αιώνα. Χαρακτηριστικό του σκαριού αυτού είναι ότι τα ποδοστάματα πλώρης και πρύμνης δεν παρουσίαζαν καμπύλες, ενώ στην πρύμνη ένας μικρός τάκος στον οποίο κατέληγαν τα πίσω άκρα της κουπαστής, έδιναν περισσότερο ωφέλιμο χώρο.

Η έντονη σιμότητα του καταστρώματος και η κυρτή επάνω ακμή του τάκου (κορώνη) είναι δύο επίσης χαρακτηριστικά της χανιώτικης γαΐτας. Το πηδάλιο ήταν αρκετά πλατύ συγκριτικά με άλλα σκαριά και για το λόγο αυτό το πρυμνιό ποδόσταμα εξείχε αρκετά για να συγκρατεί το βάρος του.

Σήμερα διασώζονται μερικά ακόμη δείγματα αυτής της κατασκευής και φέρουν ακόμη τό μικρό γυρτό άλμπουρο καί τήν αντένα της σακολέβας.

Βιβλιογραφία:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - Κώστας Α. Δαμιανίδης