Τσερνίκι Μυτιλήνης με ιστιοφορία Σακκολέβας

Το μοντέλο αποτελεί ομοίωμα σκάφους από την ναυπηγική παράδοση της Μυτιλήνης και κατατάσσεται στην κατηγορία «Τσερνίκι» (οξύπρυμνο). Το σκάφος κατασκευάζονταν σε διάφορες διαστάσεις- εχρησιμοποιείτο σε κάθε είδους θαλασσινή δραστηριότητα (εμπόριο-αλιεία) κι έφερε ιστιοφορία Λατινιού-μισολάτινου και σακκολέβας.

Συναντάται σε πολλές φωτογραφίες στα λιμάνια της Μυτιλήνης (αρχείο naftotopos.gr-Τσερνίκι Μυτιλήνης) και σε αναμνηστικές Cart postal.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Τσερνίκι οξύπρυμνο
Τύπος ιστιοφορίας :  Σακολέβα
   
   
Κλίμακα : 1:24
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 50,0 cm
Πλάτος : 10,0 cm
Ύψος : 36,0 cm
 

Λίγα λόγια για το μοντέλο

Το μοντέλο βασίσθηκε σε παρατήρηση φωτογραφιών και σε τροποποίηση σχετικού σχεδίου (συλλογή Throcmorton εικ. 34 Ελ. Παρ.Ναυπηγική) και αναπαριστά ένα μικρό Μυτιληνιό εμπορικό τσερνίκι 7,5 μέτρων που μεταφέρει καυσόξυλα και η ιστιοφορία του είναι αυτής της σακκολέβας. 

Είναι μοντέλο ανοιχτής γάστρας κατασκευασμένο “scratch” σε κλίμακα 1:24 από ξύλο οξιάς και abura με την μέθοδο «πέτσωμα σε ολόσωμους νομείς». Η απόδοση της ανοιχτής γάστρας έγινε με την αφαίρεση μέρους των ολόσωμων νομέων κι αφού αυτή είχε σχηματισθεί. 

 

Φωτογραφίες από το πραγματικό σκάφος

 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή