Τσερνίκι με ιστιοφορία «Πέννα»

Μικρό έως και μεσαίο εμπορικό σκάφος, το οποίο το συναντάμε συχνότερα στα ανατολικά κυρίως παράλια του Αγαίου. Αποτελούσε τη ραχοκοκκαλιά του εμπορίου της εποχής και συγκερκιμένα ανάμεσα στα νησιά Μυτιλλήνη, Σάμο, Χίο, αλλά και Κωνσταντινούπολη, Αϊβαλή Σμύρνη κλπ.

Το συγκερκιμένο σκαρί αποτελεί μία ιδιόμορφη κατασκευή τσερνικού, με το ποδόσταμα της πλώρης, σε αντίθεση με το τσερνίκι όπως το γνωρίζουμε, να διαφοροποιείται από τον κατασκευαστή του και να γίνεται ελαφρώς καμπύλο. Όπως προκύπτει από το πλήθος των φωτογραφιών που συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο μας, η ιστιοφορία «Πέννα» έχει μικρές απαιτήσεις σε πλήρωμα, καθώς και δίνει τη δυνατότητα πλεύσης σε αρκετά κλειστές γωνίες σε σχέση με τον άνεμο (όρτσα).

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  ΕΥΜΟΡΦΙΑ - Λ.Ν. 23
Τύπος γάστρας :  Τσερνίκι
Τύπος ιστιοφορίας :  Πέννα
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : 53,20 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : 16,0 cm
Ύψος : 75,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο