Ομοιόμορφες δέστρες σκάφους (μπίντες-μπαμπάδες)

Η παρακάτω απλή τεχνική βοηθά στο να σχηματίσουμε ομοιόμορφες δέστρες για τα ναυτικά μοντέλα μας.

Υλικά

  • Ένα κομμάτι χαλκού διαστάσεων περίπου 10mm Χ 5mm και πάχους 1-1,5 mm.
  • Ένα κόφτη χαλκού
  • Ένα χαρτοκόφτη
  • Μικρή λίμα ή γυαλόχαρτο

 

Προετομασία

Στην επιφάνεια του χαλκού και με ένα μολύβι, κάνουμε μία γραμμή κι έτσι ώστε αυτή να χωρισθεί σε δύο τμήματα, διαστάσεων 10mm X 2.5 mm το κάθε ένα.

Σε απόσταση περίπου 5-6 mm από το ένα άκρο του χαλκού κι επάνω στην γραμμή του μολυβιού, κόβουμε* ένα μικρό ισοσκελές τρίγωνο με βάση πλάτους 4-4.5 mm και ύψους 5-7mm. Η βάση του τριγώνου θα πρέπει να είναι παράλληλη με την πλευρά της επιφάνειας του χαλκού.

Στην συνέχεια διπλώνουμε το κομμάτι του χαλκού κατά μήκος της γραμμής του μολυβιού (ύψος τριγώνου) κι έτσι ώστε να δημιουργήσουμε δύο επίπεδα και σε γωνία 90° μεταξύ τους.

 

Εκτέλεση

Κόβουμε τετράγωνα μαδεράκια διαστάσεων ανάλογων της κλίμακας, τα οποία θα μορφοποιήσουμε ως δέστρες.

Στην συνέχεια μπορούμε να δουλέψουμε

  1. Είτε με το να τοποθετούμε το κάθε μαδεράκι ανάμεσα στα επίπεδα του χαλκού κι έτσι ώστε το άκρο που θα αποτελέσει το κεφάλι της δέστρας, να βρίσκεται στο άκρο της ακμής τους, είτε
  2. Με το να κατασκευάσουμε μία ξύλινη επιφάνεια με «οδηγό» και «φρένο», επάνω στην οποία θα τοποθετούμε το κάθε μαδεράκι και να το μορφοποιούμε ως δέστρα.

Αφού λοιπόν έχουμε τοποθετήσει το μαδεράκι στην θέση του, με τον χαρτοκόπτη αφαιρούμε το τμήμα του ξύλου που εμφανίζεται στο κενό που έχει δημιουργηθεί στην θέση του κομμένου στον χαλκό τριγώνου.

Περιστρέφοντας κάθε φορά το μαδεράκι και προσέχοντας να μην ξεφεύγει το άκρο του την άκρη της γωνίας του χαλκού, θα έχουμε ομοιόμορφα ισοϋψή κοψίματα στις ακμές του.

Αν θέλουμε να έχουμε ομοιόμορφες και τις πρός το κεφάλι της δέστρας κόχες, τότε μπορούμε να λιμάρουμε το κομμένο τρίγωνο πρός την βάση του και να σχηματίσουμε ρόμβο.

Μπορούμε να έχουμε και τις δύο επιλογές με το να δημιουργήσετε ένα δεύτερο κενό επάνω στην ακμή από την άλλη πλευρά.

 

Ολοκλήρωση

Τελειώνοντας, λιμάρουμε τις κόχες του κεφαλιού της δέστρας και αμβλύνουμε όλα τα κοψίματα με ελαφριά περάσματα του γυαλόχαρτου.

*Αφαίρεση τριγώνου

Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

  1. Είτε σε ανοιχτή επιφάνεια του χαλκού, με την χρήση μικρού κοπιδιού.
  2. Είτε διπλώνουμε τελείως την χάλκινη επιφάνεια σε δύο ίσα μέρη και κόβουμε ή μορφοποιούμε το κενό με κόφτη ή λίμα στην ακμή. Στην συνέχεια ξεδιπλώνουμε τα δύο τμήματα και μέχρι την γωνία των 90°.

 


Ευχαριστώ